Nordic Weathernetwork | Ukkostutkat.fi | Svensktväder.se | Livevejr.dk | Sydhavsvejr.dk

Varsler

Ingen aktive varsler for Danmark.


Info

Varselsfarver
Data mangler, er ikke fyldestgørende, er forældede eller er åbenlyst forkerte.
Ingen specielle vejrforhold at tage hensyn til.
Vejrforhold kan gøre det farligt. Vejrfænomener som er varslet er ikke usædvanlige, men du bør tage forholdsregler, hvis du foretager aktiviteter udenfor. Hold dig orienteret om de forventede metrologiske forhold og tag ikke unødige risici.
Vejret er farligt. Der varsels usædvanlige vejrfænomener. Der er risiko for skader og tilskadekomst. Være meget årvågen og hold dig løbende orienteret om de detaljerede metrologiske forhold. Vær opmærksom på uundgåelige risici. Følg rådene fra de lokale myndigheder.
Vejret er meget farligt. Der varsles sjældne og intense metrologiske fænomener. Der er sandsynlighed for skader på liv og lemmer og stor materielle skader i et stort område. Hold dig løbende orienteret og de metrologiske forhold og risici. Følg i alle tilfælde myndighedernes råd og ordrer. Vær forberedt på ekstraordinære foranstaltninger.
Varselstyper
Vind Sne/Isslag Torden Tåge
Ekstremt høje temperaturer Ekstremt lave temperaturer Forhøjet vandstand ved kysten Skovbrande
Laviner Regn
Varselsdata leveres af og copyright © EUMETNET-MeteoAlarm. Tidsforskel mellem dette website og www.meteoalarm.eu website kan forekomme. For de nyeste varselsinformationer leveret af DMI, brug venligst www.meteoalarm.eu. Danske data leveres af DMI.
forum